GEFA Prevenció

GEFA PREVENCIÓ som un grup multidisciplinar de professionals, amb contrastada experiència en la gestió i verificació de la Prevenció de Riscos Laborals.

Rigor, experiència i qualitat són les premisses que caracteritzen els nostres serveis i que posem a la seva disposició.

Per què escollir-nos?

  • Perquè optimitzarà els recursos de la seva empresa
  • Perquè millorarà la seva competitivitat
  • Perquè evitarà sancions (administratives, civils i penals)
  • Perquè reduirà costos d'accidentalitat laboral
  • Perquè millorarà la qualitat de vida laboral
  • Perquè garantirà una millora en la seguretat i salut dels treballadors

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación