Missió

Missió

Implementar un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals que permeti satisfer les expectatives dels clients de forma eficient, amb una metodologia robusta o que proporcioni una millora continua del sistema de prevenció per al client.

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación