Política

Política

Política d'empresa 


• Col·laborar i treballar en equip amb els nostres clients, sent partícips de projectes en comú.
• Definir i involucrar als nostres proveïdors en la nostra gestió, projectes i camí cap a l’excel·lència.
• Aplicar a la nostra activitat criteris de sostenibilitat.
• Oferir el millor producte i servei a través de l’aplicació de criteris de “millora continua”, la col·laboració dels nostres recursos humans i mitjançant l’aplicació dels sistemes més avançats de gestió.
• Crear i definir processos segurs i eficaços, cuidant de la salut, seguretat i benestar de les nostres persones, aplicant requisits basats en la Declaració de l’OIT de Principis i Drets Fonamentals en el Treball, 1998.
• Demostrar, en el desenvolupament de la nostra activitat, el compromís de la Direcció amb la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació, així com el nostre compromís de compliment i manteniment de les normes i regulacions relacionades amb la nostra activitat.
• Assumir el nostre compromís de participació i col·laboració en el desenvolupament socioeconòmic del nostre entorn social.
• Desenvolupar la nostra activitat amb un total compromís de la Direcció amb la prevenció de danys a la salut dels treballadors i treballadores, utilitzant productes i materials respectuosos també amb la salut de les persones.
• Cercar i aconseguir l’equilibri de “satisfacció total” entre totes les àrees d’interès com a element diferenciador de la nostra activitat i gestió.