Visió

Visió


Guanyar dimensió per convertir-nos en un dels operadors d’àmbit estatal en el sector de la prevenció de riscos laborals

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación