Curs d'Emergències i Primers Auxilis

Curs d'Emergències i Primers Auxilis
 • Àrea: Prevenció Riscos Laborals
 • Modalitat: on-line
 • Duració del curs: 35h
 • Destinataris: personal d'empreses responsable de les actuacions en cas d'emergència, tal com es defineix a l'article 20 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Contingut:
 • Mòdul 1: Emergències en incendis
 • Conceptes Bàsics sobre Incendis.
  1. Introducció
  2. El foc: què és i com es produeix
  3. Efectes del foc sobre l'organisme
 • Mesures de Prevenció i Protecció d'Incendis.
  1. Mesures de prevenció d'incendis
  2. Mesures de protecció d'incendis
 • 3. Extinció d'incendis.
  1. Introducció
  2. Agents extintors i la seva classificació
  3. Aparells d'extinció
  4. Revisió d'equips contra incendis
 • Actuacions generals en cas d'emergència
  1. Actuació davant d'una evacuació
  2. Actuació davant d'un incendi
  3. Plans d'emergència
 • Mòdul 2:Primers Auxilis
 • El sistema integral d'emergències
  1. Conceptes
  2. Característiques i estructura d'un sistema integral d'urgències i emergències (SIE). La cadena assistencial
  3. Centre coordinador d'urgències i emergències (CCUE)
  4. Actuació prehospitalària al pacient en situació d'emergència
 • Introducció als primers auxilis
  1. Concepte de primers auxilis
  2. limitacions
  3. Què fer davant una situació d'urgència
  4. La farmaciola de primers auxilis
 • Primers auxilis en situacions bàsiques
  1. Cremades
  2. Altres cremades
  3. Hemorràgies
  4. Ferides
  5. Lesions musculoesquelètiques
  6. Cossos estranys
 • Situacions greus que podem trobar-nos
  1. Fractures especials
  2. Intoxicacions
  3. Lesions per calor
  4. Shock
  5. Problemes del sistema nerviós
  6. Problemes del sistema respiratori
  7. Problemes cardíacs
 • Recomanacions en reanimació cardiopulmonar bàsica.
  1. Introducció
  2. Anàlisis de la situació
  3. Plans d'actuació en RCP bàsica
  4. Tècniques de RCP bàsica
  5. Anàlisi de la situació
  6. Plans d'actuació en RCP bàsica
  7. Tècniques de RCP bàsica
 • Actuació en accidents de trànsit
  1. Introducció
  2. Protegir
  3. Avisar
  4. Socórrer
 • Metodologia: s’utilitzen estratègies i tècniques de tipus actiu que exigeixen la implicació de l’alumne i es complementen amb el Servei d’Ajuda (tutories via correu electrònic, telèfon...) a l’alumne/na per resoldre dubtes i necessitats.
  Per al desenvolupament del curs s’utilitzen materials, mitjans i recursos didàctics variats depenen del contingut del curs.
 • Avaluació: el tutor utilitzarà com a criteris d’avaluació el contacte personalitzat amb l’alumne per a la resolució de dubtes i els resultats dels testos d’autoavaluació.
 • Període d’inscripció: obert

 

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación