Curs online de Manipulador d'Aliments

Curs online de Manipulador d'Aliments
 • Àrea: Prevenció Riscos Laborals
 • Modalitat: on-line
 • Duració del curs: 15h
 • Destinataris: Personal laboral del sector agroalimentari: hoteleria, restauració, comerç d'alimentació, empreses del sector primari...
 • Contingut:
 • 1. Introducció.
 • 2. Contaminació i alteració dels aliments.
  1. Els aliments i les seves característiques
  2. Fonts de contaminació
  3. Factors que determinen el creixement microbià
 • 3. Toxiinfeccions alimentàries.
  1. Toxiinfeccions alimentàries més comuns
 • 4. Al·lèrgies alimentàries i al·lèrgia al làtex
  1. Al·lèrgies Alimentàries
  2. Al·lèrgia al Làtex
 • 5. Conservació dels aliments
 • 6. Higiene i manipulació en l’elaboració dels aliments
  1. Procés d’elaboració dels aliments
  2. Conservació dels menjars preparats
  3. Emmagatzematge dels aliments en refrigeració i en congelació
 • 7. Higiene del personal
 • 8. Neteja i desinfecció dels locals
  1. 8.1 Condicions dels locals
  2. 8.2 Maneig dels residus
  3. 8.3 Neteja i desinfecció dels locals
 • 9. Control de plagues
 • 10. Autocontrol: APPCC
 • Metodologia: s’utilitzen estratègies i tècniques de tipus actiu que exigeixen la implicació de l’alumne i es complementen amb el Servei d’Ajuda (tutories via correu electrònic, telèfon...) a l’alumne/na per resoldre dubtes i necessitats.
  Per al desenvolupament del curs s’utilitzen materials, mitjans i recursos didàctics variats depenen del contingut del curs.
 • Avaluació: el tutor utilitzarà com a criteris d’avaluació el contacte personalitzat amb l’alumne per a la resolució de dubtes i els resultats dels testos d’autoavaluació.
 • Període d’inscripció: Obert

 

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación