Quin és el seu crèdit formatiu?

Quin és el seu crèdit formatiu?

El crèdit anual es calcula a partir de la quantitat que l'empresa va ingressar a la Seguretat Social, l'exercici anterior, en concepte de quota de formació professional, al que se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la seva plantilla mitjana de l'any anterior. Aquest percentatge serà major quan menor sigui el tamany de l'empresa.

  • de 6 a 9 treballadors 100%
  • de 10 a 49 treballadors 75%
  • de 50 a 249 treballadors 60%
  • a partir de 250 treballadors 50%
  • les empreses de 1 a 5 treballadors tindran un crèdit de formació fins a 420€ anuals

El crèdit de bonificació es genera en funció del salari i del número de treballadors que cotitzen al regim general de la Seguretat Social.
Si vol calcular el seu crèdit formatiu, li enllacem l'opció de consultar-lo a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Calcula el crèdit formatiu

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación