Targeta professional de la construcció

Targeta professional de la construcció

La Targeta Professional de la Construcció és una eina estretament vinculada amb la formació en matèria de prevenció de riscos laborals que està a disposició de tots els treballadors del sector de la construcció i del metall.

Així mateix, aquesta eina avala:

  • L'experiència en el sector.
  • La qualificació professional.
  • La formació rebuda.

Requisits per obtenirla TPC

Per obtenir la TPC s'ha de realitzar, almenys, una de les accions formatives en matèria de prevenció de riscos laborals impartides per GEFA PREVENCIÓ.

Veure la formació impartida a GEFA Prevenció

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación