Equador, 26, baixos
08029 · Barcelona

937 061 080

gefa@gefapreven.com

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación