Argentina, 25, 3r
43500 · Tortosa

977 445 768

gefa@gefapreven.com

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación