Ergonomia i psicosociologia aplicada

Ergonomia i psicosociologia aplicada

"Adaptant el lloc al treballador millorem la productivitat"

Els nostres tècnics especialistes utilitzaran tècniques de caràcter multidisciplinari que tenen per objectiu l’adaptació del lloc de treball a la persona mitjançant els aspectes físics, psíquics i socials. Analitzarem els llocs de treball des del punt de vista ergonòmic i psicosociològic per a dissenyar-los a la mida dels treballadors. Algunes tècniques poden ser:

  • Estudi de les condicions ambientals i avaluació factors de risc de la càrrega física i mental.
  • Disseny de llocs de treball (ergonomia dimensional i moviments repetitius).
  • Avaluació i estudi dels aspectes psicosocials.

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación