Higiene industrial

Higiene industrial

"Un bon entorn de treball protegeix la salut dels treballadors"

Els nostres tècnics especialistes aplicaran criteris que tenen com a objectiu la millora de les condicions de treball des de la perspectiva del control dels riscos que poden originar malalties professionals o altres patologies provocades per ambients de treball agressius (físics, químics i biològics). Alguns criteris poden ser:

  • Identificació dels riscos higiènics de l’empresa.
  • Medició de contaminants higiènics (físics, químics i biològics).
  • Avaluació dels factors de risc higiènic ambiental.

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación