Seguretat en el treball

Seguretat en el treball

"L’important és realitzar el treball sense riscos"

Els nostres tècnics especialistes visitaran el centre de treball per detectar i corregir els riscos d’accidents de treball i proposaran les mesures adients per eliminar-los o minimitzar-los. Algunes mesures poden ser:

  • Disseny, aplicació i coordinació dls plans i programes d’actuació preventiva
  • Identificació i avaluació de riscos
  • Planificació de les activitats preventives
  • Investigació d’accidents
  • Estudi de seguretat en màquines
  • Formació de l’equip humà de l’empresa