Vigilància de la salut

Vigilància de la salut

"La salut dels treballadors és prioritària"

La Vigilància de la Salut, és la disciplina mèdica, que s’encarrega d’estudiar i analitzar la interacció entre els treballadors i les seves condicions de treball amb els objectius de detectar de forma precoç possibles danys per a la salut.

  • Programes de promoció de la salut inclosos en el Pla Anual de Vigilància a la Salut.
  • Valoració de determinats riscos per la salut a treballadors especialment sensibles.
  • Reconeixements mèdics