Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC)

Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC)

"Evita els riscos, garanteix la qualitat dels teus processos"

L'anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) es tracta d'un sistema de bones pràctiques d'higiene, un sistema de prevenció de la contaminació (física, química i biològica) dels aliments, un sistema documental d'autocontrol marcat per llei (Reial decret 2207/95, Normes d'higiene relatives als productes alimentaris). Per això tots els establiments en què es manipulin aliments (granges, empreses alimentàries, bars, restaurants, etc ...) han de disposar d'un sistema d'autocontrol i prevenció de la contaminació en aquest procés de manipulació.

El nostre equip tècnic analitza, avalua i planifica les diferents mesures a tenir en compte per garantir que la seva empresa implementi correctament el procés de manipulació de productes i aliments.