Auditoria Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Auditoria Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

"No et quedis sense les teves dades, protegeix-les"

Auditoria completa d'adaptació de la vostra empresa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, així com, en el seu cas, al compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002, consisteix en portar a terme una anàlisi detallada de la situació actual respecte al tractament de dades a la vostra organització, tenint en compte els processos i protocols interns que ja es puguin estar portant a terme a l'empresa, intentant alterar mínimament el funcionament intern de l'activitat.

Els nostres serveis es porten a terme per professionals degudament formats per complir estrictament amb els requisits tant tècnics com jurídics que preveu la Llei i el Reglament de Mesures de Seguretat obligatori.

ADAPTACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

  • Revisió i redacció del Document de Seguretat sobre la base dels requisits del RD1720/2007 (document necessari en cas d'inspecció).
  • Revisió de possibles fitxers inscrits amb anterioritat a l'AEPD i inscripció dels nous fitxers detectats en l'empresa.
  • Revisió i posada al dia de totes les clàusules jurídiques necessàries per incloure en formularis, factures, cartes, faxos, mail, web, contractes, etc
  • Revisió i posada al dia de tots els contractes de confidencialitat per a treballadors, externs amb accés a dades, proveïdors, etc.
  • Revisió i actualització dels formularis necessaris per dur a terme els protocols de seguretat (incidències, entrada / sortida de dades, inventari)
  • Actualització de la guia-normativa interna per els treballadors on es donen a conèixer les mesures establertes en l'empresa en matèria de LOPD
  • Redacció i lliurament de l'informe d'auditoria obligatòria basat en les mesures establertes en el RD1720/2007 amb les recomanacions correctives a aplicar.
  • Lliurament d'un document d'auditoria tècnic i un altre jurídic.

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación