Mesurament de contaminants

Mesurament de contaminants

"Un medi ambient del treball saludable redueix possibles malalties"

És necessari tenir un control del medi ambient del treball per a prevenir al treballador de les malalties professionals com a conseqüència dels agents contaminants que li poden afectar durant l’activitat laboral. Aquests agents poden ser químics, físics i biològics (soroll, vibracions, radiacions, gasos, bacteris, virus...)

Per això, els nostres tècnics especialistes portaran a terme un seguit de revisions periòdiques per a mesurar els nivells dels diferents agents contaminants de la seva empresa.