Plans d’autoprotecció

Plans d’autoprotecció

"Evita possibles accidents, autoproteixeix les teves instal·lacions"

El Pla d'Autoprotecció d'un edifici contempla, tal com marca la Norma Bàsica d'Autoprotecció del RD 393/2007, la seva descripció i els riscos als que es troba exposat, establint l'organització dels mitjans humans i materials disponibles per la prevenció del risc d'incendi, explosió, amenaça o de qualsevol altre equivalent, a fi de garantir la intervenció immediata i, en el seu cas, l'evacuació.

En instal·lacions amb diverses entitats se estableixen els protocols de coordinació per garantir la màxima eficàcia de cadascun dels plans implicats.