Formació presencial

Formació presencial

Gefa Prevenció aposta per l'educació, informació i formació per al bon desenvolupament professional i individual de les persones. Amb la formació presencial, vol donar resposta a les necessitats dels professionals i de les empreses. Unes necessitats emmarcades en un moment actual de canvis constants.

Gefa Prevenció és un centre homologat per la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) i la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMFCE) per al desenvolupament d'activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

Oferta formativa:

Sector de la construcció

Sector del metall

Sector del vidre i retolació

Sector de la fusta

I perquè la inversió no sigui un obstacle sinó una via de creixement, posem al teu abast, ja que som entitat organitzadora de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, l'opció de Formació Continua Bonificable.

Saps què és la formació bonificada?

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación